Konferencia sa konala v roku 2015.

Občianski aktéri v konfliktoch II.

Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty, utečenci, extrémizmus ...

Druhá zo série medzinárodných konferencií
Občianski aktéri v konfliktoch.

Zameranie konferencie: ako viesť verejný dialóg na citlivé témy ako utečenci, hodnotové strety, extrémizmus, ako sa vyhnúť demagógii a nenávistným prejavom. 

Zistiť viac

Naša konferencia je vašou šancou ..

zažiť neobvyklú kombináciu prezentácií, interaktívnych workshopov  a panelových diskusií so zaujímavými hosťami nielen zo Slovenska. 

Budeme hovoriť o faktoroch, ktoré vplývajú na sociálnu súdržnosť akejkoľvek spoločnosti a čo môžeme urobiť preto, aby sme ju na Slovensku posilňovali. Migranti ako "nové menšiny" môžu k tejto téme výrazne pomôcť vďaka redefinovaniu toho, kto do tejto krajiny patrí a kto tvorí jej súčasť.

V paneli Procesy (de)radikalizácie sa stretnú Tom Olsen - bývalý neonacista, ktorý v súčasnosti pracuje ako koordinátor prevencie kriminality v nórskom meste Bryne a Bjørn M.J.Ihler - aktivista, spisovateľ a filmár, ktorý prežil útok Andersa Breivika na ostrove Utoya v roku 2011.

V prezentácii Daniela Mila získate prehľad najdôležitejších trendov týkajúcich sa problematiky extrémizmu v SR za uplynulé obdobie z pohľadu štatistík, volieb ako i aktivít extrémistických a radikálnych subjektov. Aktivity MV SR v oblasti predchádzania a boja proti extrémizmu a hlavné výzvy a problémové okruhy do budúcnosti.

S Patrikom Krebsom môžete na vlastnej koži zažiť Divadlo utláčaných -  divadelné technika, ktorú vytvoril Augusto Boal a jej hlavným zmyslom je prispieť k spoločenskej zmene vďaka aktívnemu prístupu divákov, ktorí majú šancu ovplyvniť dej na javisku.

Program konferencie

Tu nájdete harmonogram konferencie z roku 2015.

Prvý deň: Štvrtok

24.09.2015
14:00

Privítanie a úvodné slovo
14:10
Panelová diskusia

Čo o nás hovorí reakcia na migračnú vlnu? Elena G. Kriglerová (Slovensko) / Juraj Mesík (Slovensko) / Karen Henderson (Slovensko)
16:00
Workshop

Úvod do Divadla utláčaných Patrik Krebs (Slovensko)
16:00
filmseminár

Dospievanie mladej demokracie – mladí lídri v Tunisku Katarína Bajzíková (Slovensko)
19:00

Recepcia/večera

Druhý deň: Piatok

25.09.2015
09:00

Úvodné slovo a informácia o projekte
09:10

Procesy (de)radikalizácie – možno predsudky a nenávisť roztopiť?
11:00
Panelová diskusia

Čo platí na extrémizmus? Daniel Milo (Slovensko) / Peter Kulifaj (Slovensko) / Viera Pejchal (Česká republika)
13:45
Paralelný workshop

Extrémista v nás Martin Nawrath (Česká republika) / Stano Horák (Slovensko) / Zuzana Vasičáková Očenášová (Slovensko)
13:45
Paralelný workshop

Propaganda na internete, využitie konšpiračných teórií v propagande, hybridná vojna Juraj Smatana (Slovensko)
13:45
Paralelný workshop

Migranti v meste - ako sa stať súčasťou spoločnej komunity? Alena Chudžíková (Slovensko) / Elena G. Kriglerová (Slovensko)
15:15
Paralelný workshop

Kto pomôže, keď nie my? Hugo Gloss (Slovensko) / Michaela Pobudová (Slovensko)
15:15
Paralelný workshop

Naše predsudky, naše tiene Lenka Šafránková Pavlíčková (Česká republika) / Tatiana Dumbrava (Česká republika)
15:15
Paralelný workshop

Svedectvo o utečencoch v Európe Andrej Bán (Slovensko)
16:30

Záver

Naši hostia

Výstupy konferencie